Et samfundsteoretisk tidsskrift, som bringer artikler med et teorigenererende sigte indenfor især sociologi og politologi.


Teorier om hvordan kuglelyn opstår, fra et tema om lyn og torden.


Historiske oplevelser, med sejlads i udhulede stammebåde, ildbor og beboet rekonstrueret Jernalderlandsby.


Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.


Det danske center for information om kvindeog kønsforskning.


Formidler viden om fugle, pattedyr, insekter, planter og anden natur gennem debatforum, observationer, billeder og lokalitetsbeskrivelser.


Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politiog anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.


Naturarrangement på og omkring Odense og Kerteminde fjord.


Om aktivitetsområderne.


Kursus i mental træning og udvikling. Introduktion, historie, program, artikler og undervisere.


Arbejder for gennemførelse af det danske folks økonomiske frigørelse ved oprettelse af en rentefri samfundsbank.


Om tårnet, udstillinger og astronomi.


Om uddannelser, projekter og bibliotek.


Nyhedsog ressourceportal fra Dansk Historisk Fællesråd, med nyheder, udstillinger, bøger og aktiviteter.


Forskning omkring socialog samfundsforhold.


Information og debat omkring psykedeliske stoffer, psilocybin svampe, meskalin kakti og mange andre entheogener.


Publicering af vismændenes halvårsrapport samt arbejdspapirer om økonomiske emner.


Udstillingscenter med videnskabelige emner præsenteret for børn og voksne.


AE udarbejder en lang række analyser og undersøgelser, der handler om velfærd og offentlig service.


Information, udvikling og udvikling omkring fredelig konfliktløsning.


Et oplevelsescenter omkring salt. Udstillinger, udvinding, saltbad, planter og skoletjeneste.


Den komplette Danmarkshistorie på internettet til undervisningsbrug. Du skal have abonnement for at benytte Danskhistorie.dk.


Arbejder for at fremme økonomistyring og effektivitet i den offentlige sektor


For at informere om rumforskning og rumteknologi, ud fra danske aktiviteter. Med nyheder, undervisning og satellitter.


Hovedforretningsområder inden for bl.a. byggeri, miljø, erhvervsudvikling, industri, IT, licensog kapitalformidling, ledelsessystemer og energi.


I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner


Er evaluator og kvalitetsudvikler på uddannelsesområdet.


Skandinavisk UFO information.


Dansk kalender (år 1500 år 2099).


Solens opgang, nedgang og tusmørke i Danmark, hele året. Med downloadbar offline-version.


Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura.


Privat introduktionsside med baggrundsinformation omkring kernekraft, a-bomber og radioaktivt affald.


Dækker fra 7. til 22. århundrede.


En ildkugle er et kraftigt lysende meteor. Har du set en ildkugle større end et almindeligt stjerneskud, så brug denne rapporteringsformular.


Aktuelle nyheder om astronomi og rumfart. Læs desuden om stjernehimlen i aften, se aftenens stjernekort og chat med andre astronomiinteresserede


Referenceoplysninger for matematik, fysik og kemi. Om formler, enheder, symboler og grundstoffer. Med debatforum og stikordsregister.


Kunstog filosoficenter for mennesker, der søger en større forståelse for tilværelsens mening.


Patentog Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.


For at fremme disse fag gennem møder, videnskabeligt samarbejde og rådgivning.


Projekter, guide, kalender, nyheder, materialer, og artikler.


favouritesFavourites
newNew
recommendedRecommended
popularPopular
newsNews
economyEconomy
businessBusiness
sportsSports
entertainmentEntertainment
moviesMovies
televisionTelevision
musicMusic
gamesGames
peoplePeople
familyFamily
childrenChildren
youthYouth
educationEducation
technologyTechnology
scienceScience
politicsPolitics
cultureCulture
religionReligion
agenciesAgencies
searchSearch
sponsorsSponsors
Finland
Sweden
World
Germany
France
Denmark
Ukraine
Privacy | About | Terms