Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.


Poliittisesti sitoutumaton ja kaikille luontoja ympäristöasioista kiinnostuneille avoin luonnon etujärjestö.


Posti on apunasi silloin, kun haluat tavoittaa omat läheisesi niin arjessa kuin juhlassa.


Suomen eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan 4 vuoden välein välittömillä vaaleilla. Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 15 vaalipiiriin. 17.4.2011 pidetyissä vaaleissa eduskuntaan valittiin 85 naisedustajaa.


Työhallinnon palvelut. Avoimia työpaikkoja kaikilta aloilta. Tietoa työsuhteesta, ammateista, maahanmuutosta ja muista työelämään liittyvistä aiheista.


Järjestön esittely ja kannanotot. Tietoa verotuksesta ja talousasioista yksityisille ja yrityksille.


www.tem.fi-sivustolla jaetaan tietoa ministeriön toimialaan kuuluvista asioista kuten työllisyydestä, työlainsäädännöstä ja työvoimapalveluista, yritysten kehittämisestä, yritysrahoituksesta, kasvuyrityksistä ja yritysten kansainvälistymisestä, innovaatioista, kuluttaja- ja markkina-asioista, sähkömarkkinoista, uusiutuvista energialähteistä, ydinvoimasta ja energiatehokkuudesta sekä alueiden kehittämisestä. Samoin kerrotaan ministeriön tehtävistä, organisaatiosta, toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista.


Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarjoaa tavaraa parempia lahjaideoita Ainainen lahjan keksimisen ongelma? HSY on avannut lahjavinkkejä tarjoavan palvelun. Sivusto toimii osoitteessa www.annajotainmuuta.fi, ja se tarjoaa vaihtoehtoja turhille tavaralahjoille. Syntyvän jätteen määrää voi konkreettisesti vähentää antamalla lahjaksi palveluja, elämyksiä, aikaa tai hyvää mieltä. Lue lisää Tervetuloa hakemaan vinkkejä jätteiden lajitteluun! Mitä jätettä on alumiinivuoka tai energialamppu? Oletk


Tiedätkö, kuinka paljon todella maksat veroja? Täytä Verokoneeseen kuukausittaiset tulosi ja menosi niin Verokone kertoo kokonaisveroasteesi.


Ympäristöhallinon yhteinen verkkopalvelu.


Tunnistus.fi on Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja verohallinnon yhteinen sähköisen asioinnin tukipalvelu. Palvelu tuottaa luotettavan henkilö- ja yritystunnistuksen. Sähköinen tunnistus on välttämätön edellytys omien tietojen käytölle sähköisissä palveluissa.


Tietoa mm. lupa-asioista, palveluista ja rikosilmoituksen tekemisestä sekä neuvoja poliisin toimialaa koskevissa asioissa (omaisuuden suojaaminen ym.). Myös poliisilaitosten yhteystiedot.


Humanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö. Suomen World Vision työmuotoja ovat kummilapsiprojektit, kehitysmaiden opiskelijoiden kouluttaminen sekä kaikkein köyhimpiä väestönosien auttaminen.


Tiedotteita ja uutisia. Ministeriön ja sen osastojen ja toiminnan esittely.


Kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.


Kansaneläkelaitos (lyh. Kela; ruots. Folkpensionsanstalten, FPA) hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat ja ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on turvata väestön perustoimeentuloa, edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa. Laitoksen keskushallinto sijaitsee Nordenskiöldinkadulla ja Höyläämötiellä Helsingissä. Kelan tietokonekeskus on Jyväskylässä. Sen naapurirakennuksessa toimii muun muassa opintotukikeskus.


Säteilyja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja alan tutkimuslaitos.


Eläinkokeissa, turkistarhauksessa ja maatalouden eläinten tehokasvatuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi toimiva järjestö.


SEY jakaa tietoa eläinten tarpeista, hyvästä kohtelusta ja niistä keinoista, joilla voi auttaa eläimiä. SEY pyrkii muokkaamaan ihmisten ja yhteiskunnan asenteita eläinmyönteisemmiksi korostaen aina eläinten hyvinvoinnin tärkeyttä. SEY:n toiminnan piiriin kuuluvat kaikki eläimet.


Valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Lomakoti-, tukiperhe-, sijaiskoti-, adoptioja kummilapsitoimintaa.


Mensan, älykkäiden yhdistyksen Suomen osasto.


Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, säädöskäännökset ja sähköinen Suomen säädöskokoelma.


Eduskunnan virallinen sivusto. Asiat ja asiakirjat -osastosta löytyy runsaasti materiaalia lainvalmistelun taustatyöstä. Sivustolla on myös tietoa kansanedustajista ja edustuslaitoksesta yleensä.


Irti Huumeista ry tarjoaa huumevalistusmateriaalia, koulutusta, perheneuvontaa, läheisryhmiä käyttäjien läheisille, tukihenkilöitä käyttäjille ja heidän omaisilleen.


WWF työskentelee vesistöjen, metsien ja uhanalaisten lajien hyväksi sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.


Yrittäjien etujärjestö.


Laitoksen tavoitteiden esittely, hätäkeskuslaki ja -asetus sekä organisaatiokaavio. Uutisia RTFja PDF-muodossa.


Oikeutta Eläimille on eläinten oikeuksia ajava ruohonjuuritason järjestö, jonka toimintaan kuuluvat muun muassa lentolehtisten jakaminen, mielenosoitukset, tapahtumat, kampanjat ja keskustelutilaisuudet. Järjestö pyrkii lisäämään kasvissyöntiä ja veganismia.


Sitoutumaton lukiolaisten etu-, harrastusja palvelujärjestö. Liiton ja sen tavoitteiden esittely, tapahtumakalenteri sekä oppilaskuntasivut.


Valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka toimii jäsenyhdistystensä keskusjärjestönä. Toiminnassa ensikoteja, turvakoteja ja avopalveluita.


Esittely puolustusvoimien tehtävistä, sen historiasta ja Varusmieheksi-kirjan verkkoversio. Sivujen sisäinen haku edellyttää tietojen löytämistä.


Tietoja liitosta ja sen säännöistä, vegaanireseptejä ja tuotemyynti.


Työ- ja elinkeinotoimisto (aikaisemmalta nimeltään Työvoimatoimisto) auttaa työpaikan saamisessa, järjestää neuvontaa koulutuksesta ja hoitaa työttömien työnhakijoiden sosiaalisia etuja. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaita ovat työnhakijat ja työtä tarjoavat työnantajat.


Maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien etujärjestö, joka toimii yhdyssiteenä kotimaan ja ulkomailla pysyvästi tai väliaikaisesti asuvien suomalaisten välillä.


Kuluttajaviraston tavoitteena on kuluttajan taloudellisen, terveydellisen ja oikeudellisen aseman turvaaminen sekä kuluttajan toimintamahdollisuuksien edistäminen niin henkilökohtaisessa kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja markkinoilla.


Tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama itsesääntelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sananvapautta.


Allianssi edustaa uudella vuosituhannella suomalaista nuorisotyötä kotimaassa ja alan kansainvälisillä foorumeilla. Se järjestää koulutusta, välittää tietoa ja nuorisovaihtopaikkoja ulkomaille, tukee nuorten osallistumista, maahanmuuttajatyötä ja liikkuvuutta sekä tekee kehitysyhteistyötä.


favouritesFavourites
newNew
recommendedRecommended
popularPopular
newsNews
economyEconomy
businessBusiness
sportsSports
entertainmentEntertainment
moviesMovies
televisionTelevision
musicMusic
gamesGames
peoplePeople
familyFamily
childrenChildren
youthYouth
educationEducation
technologyTechnology
scienceScience
politicsPolitics
cultureCulture
religionReligion
agenciesAgencies
searchSearch
sponsorsSponsors
Finland
Sweden
World
Germany
France
Denmark
Ukraine
Privacy | About | Terms