Nyheder, borgerservice, lovstof, statistik, udgivelser og tast selv.


Grundliggende oplysninger om Den Europæiske Union. Links til EU´s institutioner, retskilder samt politikker.


Mødeplaner, dagsordener, Tingets sammensætning, lovforslag, beslutninger og live streaming af forhandlingerne i folketingssalen


Nyheder, publikationer, digitalisering og jobs.


Nyheder, information og traktatbeskrivelser.


Medlemsog interesseorganisations for Danmarks kommuner


Dansk Politis officielle hjemmeside. Find informationer om alle politiets serviceområder herunder straffeattester, tilladelser mv. Du kan anmelde forbrydelser f.eks. sexturister, kvindehandel, børneporno, rufferi, tyveri, læse landsdækkende nyheder, holde øje med efterlysninger og komme direkte til de enkelte politikredses lokale hjemmesider.


Arbejdsområder, organisation, ministerliste, presse, folketinget, taler, artikler, rejser og publikationer.


Genvejen til det offentlige.


Fokus på de naturtilbud staten stiller til rådighed for borgerne.


Behandler klager over sundhedsvæsenet. Med afgørelser, lovgivning, publikationer og klageskema.


Den centrale sundhedsfaglige myndighed og central forvaltning i Danmark.


Med frimærker, portoguide, postnumre og find pakken.


Nyheder, baggrund og debat om EU på et kritisk grundlag


Svar på spørgsmål om EU. Baggrundsinformation om EU, aktuelle nyheder og links til EU-sider.


Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold.


Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt.


Kommunedata leverer IT til offentlige og private virksomheder. Nyheder, ledige stillinger, produktbeskrivelser og regnskaber.


Med nyheder, politik, atktiviteter og hjælp i udlandet.


Den kommunale verdens uafhængige nyheds-bureau. Målrettet nyhedsformidling og baggrund til alle, der interesserer sig for lokal politik.


Udgives af HK/Kommunal


En statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri m.m.


Grundlæggende oplysninger om danskerne. Information om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab


Nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet (brandvæsenet) og Falck.


Publikationer, studier, bibliotek, foreninger og debatforum.


Eksportrådgivning, borgerservice og information om landet.


De forenede nationer. Information om menneskerettigheder, fred og sikkerhed, folkeret og humanitære spørgsmål.


Links til info om danske skatter og afgifter.


Med information om landet, links og praktiske oplysninger.


Introduktion, studier, forskning, publikationer, bibliotek og nyheder.


En selvstændig offentlig virksomhed der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas, og har til formål at opretholde forsyningssikkerheden og sikre et velfungerende marked.


Informerer om Danmark, turisme, handel og konsulære ydelser.


Love og regler om byggeri og bolig, erhvervsservice og regionalpolitik. Også information om handelshindringer, eksportkontrol og kompetenceklynger.


Med konsulær information, handel og kultur.


International venskabsforening for politifolk.


Det Kongelige Thailandske General Konsulats danske hjemmeside, med turistinformation og oplysninger om visum.


Beredskab, kommuner, sundhed, valg, EU og udlændingeområdet.


Information om landet, ambassaden, eksportrådgivning og borgerservice.


Opgaver, turisme, franskundervisning, erhverv og relationer.


favouritesFavourites
newNew
recommendedRecommended
popularPopular
newsNews
economyEconomy
businessBusiness
sportsSports
entertainmentEntertainment
moviesMovies
televisionTelevision
musicMusic
gamesGames
peoplePeople
familyFamily
childrenChildren
youthYouth
educationEducation
technologyTechnology
scienceScience
politicsPolitics
cultureCulture
religionReligion
agenciesAgencies
searchSearch
sponsorsSponsors
Finland
Sweden
World
Germany
France
Denmark
Ukraine
Privacy | About | Terms