Yliopiston esittely sekä tietoja ja uutisia sen tarjoamista koulutusohjelmista.

wwwoulufi
Ilmainen slangisanakirja netissä jota käyttäjät ylläpitävät omilla määritelmillään.


Purot.net on uuden sukupolven sosiaalinen wiki, joka tukee yhteisöllistä työskentelyä ja oppimista.


Kinda Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, joka tarjoaa yhteisöllisen median koulutus-, konsultointi- ja luennointipalveluja. Yrityksemme toimii verkostoitumisen puolestapuhujana ja yhteisöllisen median kiltteyden lähettiläänä.


Yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, taloudellis-hallinnollinen, lääketieteellinen ja kasvatustieteiden tiedekunta.


Teknillistä ja taloudellista akateemista koulutusta. Opiskelu, tutkimus, yksiköt, palvelut ja lähiympäristö.


Helsinkiläinen yksityiskoulu tarjoaa perusja lukio-opetusta. Tietoa toiminnasta, aikatauluista ja historiasta.


Avoimien yliopistojen yhteinen portaali. Opetustarjonta sekä ohjeita opiskeluun ja tiedonhakuun.


Yliopiston esittely ja tietoja sen tarjoamista palveluista, koulutusohjelmista ja tutkimuksista.


Teologinen, oikeustieteellinen, lääketieteellinen, humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, kasvatustieteellinen, valtiotieteellinen, maatalous-metsätieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta.


Tietoja opistosta, kursseista ja ilmoittautumisesta.


Akatemian esittely sekä tietoja sen tarjoamista koulutusohjelmista. Uutisia ja tiedotuksia akatemian tapahtumista.


Yleistietoa, opetussuunnitelmia, oppimateriaalia ja linkkejä.


Yliopiston esittely sekä tietoja ja uutisia sen tarjoamista koulutusohjelmista.


Koulun esittely sekä tietoja ja uutisia sen tarjoamista koulutusohjelmista.


Tietoa yliopistosta, opiskelusta ja tutkimuksesta.


Ajankohtaista informaatiota ja koulun yhteystiedot. Tietoja koulutusohjelmista ja palveluista. Sijainti Espoo ja Vantaa.


Costa del Solin suomalainen koulu. Lukio-opetus, vapaa-ajan toiminta, koulumaksut, työajat, henkilökuntaluettelo ja ilmoittautumislomake.


Tietoa koulutuksen koko alueelta, lukiosta opistoihin ja yliopistoon, tutkinnoista täydennyskoulutukseen ja harrasteopintoihin. Haku kouluttajien sivuilta, linkkihakemisto ja verkkolehti Puimuri.


Amiedu on ammatillinen aikuiskouluttaja, joka kouluttaa yksilöitä ja kehittää työyhteisöjä. Amiedusta löytyy kattava valikoima erilaisia koulutuksia: ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto sekä sertifikaatti ja lyhytkoulutus. Oppisopimus on joustava tapa opiskella työn ohessa.


Tarjolla on runsas valikoima kursseja lukioaineista eräja luontomatkailuun. Kansaopistossa saa myös perusopetusta ja siellä voi suorittaa ammattitutkinnon.


Kaksikielinen oppilaitos. Normaalin oppimäärän lisäksi oppilaat perehdytetään myös ranskan kieleen ja kulttuuriin.


Tamperelainen yksityiskoulu jossa toimivat lukio ja ilmaisutaidon erityislukio. Tietoa opiskelusta ja henkilökunnasta.


Talousja yhteiskuntapainotteinen lukio Espoossa. Tietoa opiskelusta, IB-ohjelmasta ja uutisia.


Suomen kouluista valmistuneiden hakemisto paikkakunnan, koulun ja valmistumisvuoden mukaan. Vaatii rekisteröitymisen.


Filosofinen (Joensuu, Savonlinna), Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden (Joensuu, Kuopio, Savonlinna), Terveystieteiden (Kuopio) sekä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (Joensuu, Kuopio, Savonlinna).


Tanssija teatterialan koulutusta Helsingissä ja Tampereella.


Liikuntavammaisten koulu Helsingissä.


Koulutusja kulttuurikeskus jonka tehtävänä on mm. tarjota tietoja ja virikkeitä sekä järjestää mahdollisuuksia itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen.


Sosiaalija terveysalan, humanistisen alan sekä viestintäja kuvataidealan tutkintoja.


Humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, lääketieteellinen, oikeustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen ja kasvatustieteiden tiedekunta.


EDU.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä.


Hallintotieteiden, humanistinen, kauppatieteellinen ja teknillinen tiedekunta.


favouritesFavourites
newNew
recommendedRecommended
popularPopular
newsNews
economyEconomy
businessBusiness
sportsSports
entertainmentEntertainment
moviesMovies
televisionTelevision
musicMusic
gamesGames
peoplePeople
familyFamily
childrenChildren
youthYouth
educationEducation
technologyTechnology
scienceScience
politicsPolitics
cultureCulture
religionReligion
agenciesAgencies
searchSearch
sponsorsSponsors
Finland
Sweden
World
Germany
France
Denmark
Ukraine
Privacy | About | Terms